TJÄNSTER

Brinkhage Träd & Trädgård kan erbjuda hjälp med:


 1.   Fräsning av stubbar


 1.   Trädfällning


 1.   Nedplockning av ej fällbara träd


 1.   Borttagning av ris

 2.   Röjning av sly och högt gräs

 3.   Nyanläggning av gräsmattor

 4.   Skötsel av grönytor


 1. Högtryckstvättning av plattor, tak, altaner, berg m m.

 2. Snöskottning av stugtak, infarter och
     trädgårdsgångar

 3.   Viss trädgårdsskötsel utförs också såsom klippning
      av häckar, buskar och gräsmattor


Trädfällning

Det kan finnas olika skäl till att ta bort ett träd. Vilken orsaken än är medför trädfällningen oftast nytt ljus och mer rymd på tomten samt en förändrad utsikt från hus och altan.

Vi anpassar trädfällningen till omgivande växtlighet och byggnader samt tomtens yta. På små fällytor använder vi skylift. Det kan bli en dyrare men ibland nödvändig lösning – om du anlitar oss får du alltid det säkraste sättet att fälla trädet.

Om du vill hjälper vi dig att kapa trädet i lagom stora bitar som passar exempelvis i spis och vedklyv. Vi kan också ombesörja bortforsling av trädet. Om du vill ha hjälp med att få bort stubben så har vi maskiner även för det!


Fräsning av stubbar

Att ta bort stubben sedan ett träd fällts är önskvärt. Dels blir det lättare att sköta gräsmattan när stubben är borta, dels slipper du myror som annars gärna bygger bo i gamla stubbar. Anlita oss gärna för att ta bort stubben när vi ändå fällt trädet!

Vi rekommenderar stubbfräsning som är ett smidigare alternativ till att gräva upp stubben. Fräsning innebär i regel ingen åverkan på gräsmattan, trots att maskinen väger ett halvt ton. Kvar blir ett decimeterdjupt hål (som du lätt fyller igen med jord) och en hög med flis.


Röjning av högt gräs och sly

För att kunna nyttja tomten på bästa sätt behöver man då och då röja sly och kapa högt gräs. Det är en tjänst Brinkhage Träd & Trädgård utför och vi använder oss bland annat av en trimmer för att smidigt få bort det höga gräset runt träd. Trädgården ser genast mer välansad ut och utemiljön blir trevligare.


BRINKHAGE

Träd & Trädgård