RUT och ROT

Trädgårdsskötsel i allmänhet (utom trädbeskärning och viss annan skötsel som Skatteverket beslutar om) ger rätt till avdrag för hushållsnära tjänst, det så kallade RUT-avdraget (Rengöring, Underhåll och Tvätt). Det innebär en halvering av din arbetskostnad (maskinkostnader kan alltså inte dras av).

Alla boende över 18 år i en bostad har rätt att göra RUT-avdrag, endast personnummer behöver uppges.

Enligt skatteverkets regler finns det sällan möjlighet att göra avdrag för anläggningsarbeten (ROT-avdrag). Anläggning av en helt ny gräsmatta ger inte rätt till ROT-avdrag däremot om vi återställer din gräsmatta efter att du grävt upp för nytt avlopp eller dränering.


RUT- respektive ROT-avdragen görs direkt på fakturan och senare kommer kontrolluppgifter från Skatteverket.


RUT OCH ROT

BRINKHAGE

Träd & Trädgård